Publicerad: 29 november 2019

Digitalisering inom social omsorg

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala omsorgen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande.

Illustration på puffbild

Samlat praktiskt stöd för kommuner som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av välfärdsteknik.

Illustration på puffbild

Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna Samarbetsrum och Dela digitalt.

Illustration för puffbild

Visionen omfattar den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Arbetet omfattar också välfärdsteknik.

Illustration för puffbild

Här samlas frågor och svar om socialtjänsten och dataskyddsförordningen GDPR.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!