Publicerad: 15 januari 2020

Regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården

För samverkan, stöd och lärande mellan länen/regionerna, kommuner och nationell nivå träffas regionernas representanter i olika nätverk som SKR leder. Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete. Nationella nätverket för barn och unga (Barn- och unganätverket) är ett av dessa nätverk.

Prioriterade frågor för Barn- och unganätverket 2020

Inför varje år tas förslag om vilka prioriterade områden nätverket ska arbeta med, fram av SKR tillsammans med nätverket. Dessa beslutas om av RSS-nätverket. Varje län/region bestämmer själva vilket eller vilka av områdena de ska arbeta med under året. Varje områden kan innehålla flera frågor. De frågor som är specificerade, föreslås vara prioriterade inom det området.

För 2020 har följande förslag på områden och frågor tagits fram för barn- och unganätverket:

 • Barnrättsperspektivet
 • Barns hälsa och skolgång
  - Implementering av SKR:s missbruksplan mot missbruk och beroende 13-29 år
  - Arbete med barn som utsätts för eller upplever våld
 • Placerade barn
  - Uppföljning av överenskommelser kring hälsoundersökningar
 • Tidiga och samordnade insatser
 • Personal- och kompetensförsörjning
  - Introduktion och kompetensutveckling av personal
 • Kvalitet och uppföljning
  - Systematisk uppföljning
 • Förbättrade arbetssätt
  - Digitalisering
  - Handläggning och dokumentation

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!