Publicerad: 14 januari 2021

Barn och unga inom socialtjänsten

Den sociala barn- och ungdomsvården utvecklas kontinuerligt och höga krav ställs på verksamheten. SKR ger stöd för verksamhetsutveckling och är en pådrivande part gentemot andra aktörer för att skapa bra förutsättningar för kommunerna att ge stöd och skydd till barn, ungdomar och deras familjer.

God man i samtal med ung man.

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

God man i samtal med ung man.

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska få rätt förutsättningar för ett bra mottagande.

SKR:s information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta.

Ungdomar står i grupp.

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden som förordnar god man för ensamkommande barn.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!