Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Jag kontrollerar en persons ansökan om ekonomiskt bistånd och ser att det finns ett utvisningsärende hos Migrationsverket. Vad innebär det?

Det innebär att Migrationsverket har tagit upp frågan att utvisa individen. Om det finns ett tidigare beviljat och fortfarande giltigt tillstånd så gäller det fram tills att Migrationsverket tar beslut i utvisningsärendet.

Det viktiga att ta fasta på är beslutstypen, och inte ärendetypen, som är registrerat för individen. Beslutet ger information om individens uppehållsrätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!