Publicerad: 18 december 2019

Asyl- och flyktingmottagande, integration

SKR ger råd och stöd till kommuner och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det stora mottagandet. SKR har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram SKR:s medlemmars behov och synpunkter.

Illustration för puffbild

Samlad information om vad reglerna innebär, vilka konsekvenser de får för SKR:s medlemmar samt vad som gäller kring statlig ersättning.

Illustration för puffbild

Ska påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och regioner arbetar med flyktingsituationen och integration.

Innehåll: nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!