Publicerad 8 april 2021

Verktygslådan språk och integration

Verktygslådan vill inspirera till insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn. Vi vänder oss till dig som i ditt arbete möter denna grupp under sin föräldraledighet.

Del 1 lyfter fram tips på aktiviteter och kommunexempel. Del 2 är en praktisk vägledning för uppföljning, i syfte att synliggöra framsteg och säkerställa att målsättningarna med insatserna uppfylls.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.