Publicerad 30 maj 2024
Nyhet

Behov av besked om stödet till ukrainska flyktingar

I regeringens förslag undantas flyktingar från Ukraina från delar av socialförsäkringen. Nu behövs besked om ersättning till kommunerna för ökat behov av ekonomiskt bistånd.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Regeringen vill att personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska folkbokföras efter 1 november. Men de anser inte att personerna ska ha rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner och LSS-insatser. SKR ser att behovet av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten kommer att öka, och har nu överlämnat en skrivelse till regeringen.

– Vi välkomnar ukrainare kan folkbokföras och därmed få en bättre chans att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Men vi ser också risken att fler personer kommer att behöva stöd från kommunerna för att kunna klara vardagen. Det skapar otrygghet för individerna, och för kommunerna innebär det att de får ta det ekonomiska ansvaret i statens ställe, säger Anders Henriksson, ordförande SKR.

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet. Kommuner får statlig ersättning för sina insatser i mottagandet. I skrivelsen föreslår SKR att kommunernas utökade försörjningsansvar för den här målgruppen kompenseras genom ändring och tillägg i ”förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar”.

SKR föreslår att ersättningen utformas som en tilläggsschablon för antalet mottagna barn och äldre som omfattas av undantaget.

Fakta

Drygt 38 000 personer som beviljats tillfälligt skydd enligt
massflyktsdirektivet är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. 30 procent är 0-19 år, 64 procent är 20-64 år och 6 procent är 65 år eller äldre. Regeringens avsikt är att personer från den 1 november ska kunna
folkbokföras om de haft tillfälligt skydd i minst ett år

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.