Publicerad: 29 november 2019

Koordinering av sjukskrivning och rehabilitering

Med en funktion för koordinering kan regioner i ett tidigt skede samverka kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Funktion för koordinering ingår som villkor 2 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

Alla regioner har utvecklat en koordinatorfunktion som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete. Uppdrag och arbetssätt kan dock variera.

Lagförslag om koordineringsinsatser

Regeringen har tagit fram ett förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, som har behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller stanna kvar i arbetslivet. En lagrådsremiss med förslag till ny lag har under hösten 2018 behandlats av Lagrådet. I väntan på den nya lagen och en permanent lösning av koordineringsfunktionen, bedömer regeringen och SKR att överenskommelsen för 2019 är viktig för att säkerställa att funktionen för koordinering upprätthålls och utvecklas i regionerna.

Regeringens förslag till ny lag

Regionernas arbete 2019

Överenskommelsen 2019 innebär att regionerna ska säkerställa att funktionen för koordinering upprätthålls och ges den kompetensutveckling som krävs för uppdraget. I detta ingår kunskap om försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relationer som en del i kvalitetsarbetet med patienters sjukskrivning. Regionerna ska även säkerställa att funktionen ges kontinuerligt stöd för sitt arbete och utveckling. 

Regionerna ska redovisa:

  • hur kompetensutvecklingen säkerställts för funktionen för koordinering,
  • hur kontakter tas mellan funktionen för koordinering och arbetsgivare.

Uppdrag för funktionen för koordinering

Individuellt stöd

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer de patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna, utifrån patientens önskemål och förutsättningar.

Intern samordning och samverkan

Rehabiliteringskoordinatorn samordnar insatserna runt patienten och samverkar med vårdenheter och övriga verksamheter i hälso- och sjukvården.

Extern samverkan

Rehabiliteringskoordinatorn samverkar externt och kontaktar arbetsgivare eller arbetsförmedling, om patienten ger sitt samtycke, för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att underlätta för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Positiva effekter på rehabilitering

Betydelsen av funktionen för koordinering har lyfts fram i flera studier. Funktionen har visat ge positiva effekter både på patientens rehabilitering och för läkares och andra medarbetares arbete med sjukskrivning och rehabilitering, samt för samverkan med externa parter.

Enligt en studie gjord i Stockholms läns landsting har patienter som fått stöd av en koordinator en lägre genomsnittlig sjukskrivningsgrad över tid, lämnar sjukskrivningen snabbare, lämnar sjukskrivningen helt efter första sjukskrivningen och har färre återsjukskrivningar jämfört med en kontrollgrupp.

Rehabiliteringskoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att uppnå en långsiktig och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot