Publicerad: 16 juni 2020

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. SKR och regeringen har en långsiktig överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan för graviditet och förlossning. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa

Regionernas redovisningar

Ökad nöjdhet med sin förlossning, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar hos de kvinnor som föder barn. Det visar resultaten från SKR:s uppföljning av satsningen på vården före, under och efter graviditet. Samtidigt utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning. För att fortsatt möta kvinnornas behov behöver vården utveckla nya arbetssätt. Detaljerad information finns att läsa i regionernas redovisning, SKR:s rapport kring att utveckla arbetssätten samt SKR:s rapport om Digitala möjligheter i mödrahälsovården.

Regionernas insatser kring kvinnors hälsa

Strategier för kvinnors hälsa

SKR har tagit fram en strategisk plan för att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet. Rapporten vänder sig till dig som är beslutsfattare eller som arbetar med utvecklingsarbete inom vården före, under och efter graviditeten.

Strategier för kvinnors hälsa

De fem strategierna är:

  • Involvera kvinnorna och deras familjer
  • Anpassa vården och insatserna efter kvinnans och familjens behov
  • Utveckla en sammanhållen vårdkedja
  • Utveckla arbetssätten i vården
  • Utveckla kunskapsstyrningen

Stärkt kunskapsstyrning kejsarsnitt

För att fördjupa sig i av ett av målen i strategin, att stärka kunskapsstyrningen, har en film tagits fram på temat kejsarsnitt. Filmen är tänkt att användas som information och inspiration för fortsatta diskussioner utifrån frågeställningen: hur kan vi inom vår verksamhet använda oss av den strategiska planen som ett stöd för att förbättra vården före, under och efter graviditet?

Filmens innehåll

Eva Estling, samordnare på SKR, berättar om hur den strategiska planen kan användas för förbättringsarbete inom vårdkedjan för graviditet och förlossning. Michaela Granfors, registerhållare, talar om hur verksamheterna kan arbeta med data från Graviditetsregistret i sitt utvecklingsarbete. Vidare berättar Fredrik Westander, informationsansvarig på Vården i Siffror, om vilka kvalitetsindikatorer som finns samlade på webbplatsen vardenisiffror.se.

Programmet avslutas med ett reportage från BB Linköping som ligger bäst till i landet vad gäller andel kejsarsnitt hos förstföderskor. Filmen är 18 minuter lång.

Aktuellt

SKR:s vårdblogg

Publikationer

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!