Publicerad 11 maj 2022

Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga och säkra hela vägen – före, under och efter graviditet. Lika viktigt är att alla delar av vården möter kvinnors behov i olika skeden under hela livet. SKR och regeringen har långsiktiga överenskommelser sedan 2015. Medlen ur överenskommelserna ska stärka det långsiktiga arbete som pågår i regionerna.

Aktiviteter inom kvinnors hälsa och förlossningsvård

Seminarier - Glo och Sno

Glo och Sno är en ny, kostnadsfri seminarieserie för dig som arbetar i vården med kvinnors hälsa eller i vårdkedjan för graviditet och förlossning.

Glo och sno-seminarier

Nationell konferens om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Den 12 maj genomförs en konferens på temat ”Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv”. Utgångspunkten är en rapport på ämnet som SKR tagit fram. Genom studier samt intervjuer med experter, profession och kvinnor har en Gap-analys tagits fram inom åtta olika behovsområden.

Faktablad om rapporten Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa Pdf, 518 kB.

Vårdens utmaningar och vägar framåt för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Överenskommelser för att stärka kvinnors hälsa

Överenskommelserna mellan regeringen och SKR utgör en del i regionernas arbete för en mer jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan – före, under och efter graviditet. Medlen ska användas till insatser för att stärka och utveckla arbetet inom kvinnors hälsa och förlossningsvården. Under 2022 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsaFördelning av medel per region 2022

Publikationer

Aktuellt

SKR:s vårdblogg

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR