Publicerad 24 juni 2024
Nyhet

Kvinnor fortsatt nöjda med förlossningsvården

SKR:s graviditetsenkät visar att nio av tio kvinnor är trygga med sin förlossningsvård, och tidigare identifierade förbättringsområden fortsätter utvecklas positivt.

Foto

Ameli Norling

Nio av tio kvinnor känner sig trygga med förlossningsvården. Lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. De senaste åren har andelen kvinnor som känner sig delaktiga i, trygga med och informerade om sin vård ökat. Det visar 2023 års Graviditetsenkät, som drygt 51 000 kvinnor svarat på.

– Det är glädjande att se att resultaten fortsätter förbättras, att de flesta kvinnor är nöjda med sin förlossningsupplevelse. Det visar att långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig, säger Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Även områden som kvinnor tidigare skattat lägre, såsom eftervården och amningsstöd, fortsätter utvecklas positivt. Det är bland annat fler som vet vart de ska vända sig med fysiska besvär efter sin förlossning samt som upplever tillräckligt amningsstöd från vården.

– Det är viktigt att alla gravida och nyförlösta kvinnor kan beskriva sina upplevelser, på så sätt kan vården fortsätta utvecklas utifrån kvinnornas behov. Även om de allra flesta har en positiv upplevelse behöver delaktigheten öka och kvinnor behöver få bättre information om vart de ska vända sig för att få rätt stöd efter sin förlossning, säger Ameli Norling.

Det är generellt mycket små skillnader i resultaten mellan kvinnor med olika utbildningsnivåer eller härkomstland.

Om rapporten

SKR:s rapport ”Graviditetsvårdkedjan och kvinnors hälsa - Kvinnors upplevelser och medicinska utfall 2023" sammanfattar nationella och regionala resultat från graviditetsenkäten, graviditetsregistret och vissa andra utvalda kvalitetsregister och publika datakällor. Syftet är att ge en nulägesbild av mödrahälso- och förlossningsvården samt belysa viktiga utvecklingsområden. Den redovisar även ett antal utvalda indikatorer som syftar till att ge en bredare bild av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter genom hela livet.

Graviditetsenkäten har genomförts årligen sedan 2020. 2023 års enkät bygger på svar från 51 000 kvinnor, resultatet visar bland annat att:

  • 92 procent av kvinnorna känner sig trygga med förlossningsvården
  • 91 procent av kvinnorna kan rekommendera sin förlossningsvård och mödrahälsovård till andra kvinnor.

Graviditetsenkäten genomförs som en del av överenskommelsen mellan SKR och staten för en förförbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Läs vidare

Sakkunnig

Kajsa Jansson
Samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.