Publicerad 8 maj 2024

Seminarieserie Glo och sno

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Med glimten i ögat har vi valt att kalla denna seminarieserie för Glo och sno. Ni som deltar och ”glor” ska förhoppningsvis bli inspirerade till att ”sno” en god idé och ta med er den i ert arbete. Lösningar på stora utmaningar kan sällan kopieras rakt av, men genom att inspireras av hur andra har gjort hoppas vi kunna bidra till ett regions- och verksamhetsöverskridande lärande.

Utbyte av erfarenheter

Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Målgruppen för seminarierna är personer med ansvar för utveckling och förbättring för kvinnors hälsa och vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Kommande seminarium

Varje tillfälle har ett specifikt tema och du deltar på de som är relevanta för dig.

25 april: Gravid och psykisk ohälsa

Genomförda seminarier

25 april: Glo och Sno: Psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande

Under seminariet presenterar Region Västmanland och Region Stockholm hur de arbetar med psykisk ohälsa i samband med kvinnors graviditet och barnafödande.

Medverkande är: Ylva-Li Lindahl, samordningsbarnmorska/vårdutvecklare och doktorand Mödrahälsovårdsenheten i Västmanland och Emma Fransson, leg. Psykolog, Docent, Mödrahälsovårdsenheten i Stockholm

8 februari: LEVA – Livsstil vid Effektiv Viktminskning under Amning

Under detta seminarium får du lära dig mer om projektet LEVA. Syftet med projektet är att erbjuda stöd för kost- och viktförändring efter graviditet.

Medverkande är: Ena Thomasson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne och Else Hellebö Johansson, leg. dietist och Med. doktor, Västra Götalandsregionen. Seminariet är 66 minuter.

25 januari: Tillsammans för bättre vård vid sexuellt våld

Under detta seminarium får du ta del av hur Region Jönköpings län samarbetar med olika aktörer för att samordna omhändertagandet vid sexuellt våld och hur de unga ser på stödet.

Medverkande är Åsa-Maj Jonzon, psykolog från Region Jönköpings län, från projektet Survive deltog Helena Kilander, forskare och barnmorska från Jönköping University, Marie Persson barnmorska, Ungdomsmottagningen Jönköping, Charlotte Jerklelund, folkhälsoutvecklare- och utvecklingsledare Region Jönköpings län. Seminariet är 66 minuter.

7 december 2023: Nyfiken på Graviditetsregistrets årsrapport?

Under detta seminarium presenteras Graviditetsregistrets resultat för 2022. Medverkar gör Michaela Granfors, registerhållare på Graviditetsregistret samt Kajsa Jansson från SKR. Seminariet är 71 minuter.

16 november 2023: Hållbar och trygg arbetsmiljö för medarbetarna

Region Västmanland berättar om sitt introduktionsprgram för barnmorskor och BB Sankt Göran delar med sig av sina erfarenheter av att starta en ny förlossningsklinik. Medverkar gör Ylva-Li Lindahl och Anette Knabäck från Region Västmanland, Hanna Fjellvang och Petra Ryman från BB S:t Göran samt Kerstin Peterson och Kajsa Jansson från SKR. Seminariet är 60 minuter.

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.