Publicerad 28 februari 2023

Seminarieserie Glo och sno

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Med glimten i ögat har vi valt att kalla denna seminarieserie för Glo och sno. Ni som deltar och ”glor” ska förhoppningsvis bli inspirerade till att ”sno” en god idé och ta med er den i ert arbete. Lösningar på stora utmaningar kan sällan kopieras rakt av, men genom att inspireras av hur andra har gjort hoppas vi kunna bidra till ett regions- och verksamhetsöverskridande lärande.

Utbyte av erfarenheter

Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Målgruppen för seminarierna är personer med ansvar för utveckling och förbättring för kvinnors hälsa och vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Kommande seminarium

Varje tillfälle har ett specifikt tema och du deltar på de som är relevanta för dig.

Seminarium 24 april: Klimakteriet

Genomförda seminarier

19 oktober 2022: Hälsa och vård för kvinnor som blivit könsstympade

Amelmottagningen är en specialistmottagning som förbättrar och utvecklar vården för patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Under seminariet presenterar även SKR rapporten: Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning. Medverkande gör Cecilia Berger från Amelmottagningen på Södersjukhuset samt Goldina Smirthwaite och Kerstin Peterson från SKR. Längd: 48 minuter.

10 november 2022: Att utveckla arbetssätten och använda kompetensen rätt

I detta seminarium presenteras två konkreta exempel från förlossningsklinikerna i Linköping och Helsingborg. De beskriver förändrade arbetssätt som utvecklat deras verksamhet och ökat förutsättningarna att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på kliniken. Längd: 1 timme och 8 minuter.

29 september 2022: Användning av resultat från Graviditetsenkäten

Kerstin Petterson, barnmorska och medbetare på SKR berättar om hur resultaten av graviditetsenkäten kan användas. Under seminariet delade två regioner med sig av sitt arbete med att använda resultaten från Graviditetsenkäten. Första exemplet från region Värmland är att de låtit barnmorskestudenter göra analyser och använda det i sina examensarbeten. Ett resultat som vården sedan kunna dra nytta av. Karin Ängeby och Jenny Sallnäs berättade. Det andra exemplet från region Västernorrland där en barnmorska arbetar specifikt med graviditetsenkäten. Från region Västerbotten Annika Fahlen, Charlotta Hed och Kristina Persson. Längd: 55 minuter.

27 april: Kvinnors hälsa - Glo och sno - utveckla arbetssätten

Under seminariet får vi ta del av två verksamhetsexempel. Det första från Region Västernorrland. Susanne Forsman berättar om hur Örnsköldsviks sjukhus BB/förlossningen gick från barnmorskebrist till att idag vara fullbemannad. Det andra verksamhetsexemplet är från Region Halland som berättar om ”Trygg start”, en längre och tryggare start in i förlossningsvården med tolv veckors introduktion. Längd: 1 timme och 4 minuter.

23 februari: Response based practice

Response Based Practice (RBP) underlättar för den utsatta att berätta om våld och stärker henne genom att synliggöra det motstånd/överlevnadsstrategier hon haft, vilket kan minska känslor av skuld och skam. En fråga om våld kan bidra till att rädda liv. Det är viktigt att fråga, för många våldsutsatta berättar inte spontant. Våld förekommer också i unga relationer. Både ungdomsmottagningar och kvinnohälsan kan ha nytta av Response Based Practice. Medverkande: Ulrika Hafvenström, ungdomsmottagningen i Sundsvall och Timrå, Karolina Qvarfordt, ungdomsmottagningen i Övik samt Goldina Smirthwaite och Viviann Alstermark från SKR.

18 november: Digitala arbetssätt inom mödrahälsovården

Den digitala utvecklingen i samhället har gett oss snabbare och mer lättillgänglig information och bättre arbetsverktyg för att nämna några av många fördelar. Denna utveckling sker också i vården, där den har stor potential att underlätta och ge mervärde för såväl patienter som vårdpersonal. Mödrahälsovården är en del av vården som kan vara särskilt väl lämpad för att ta denna utveckling vidare. Under seminariet får vi lyssna till inspirerande verksamhetsexempel från Region Uppsala och Region Stockholm. Längd 1 timme och 5 minuter.

14 oktober: Eftervård

Alla kvinnor som genomgått en graviditet och förlossning ska erbjudas ett eftervårdsbesök. Många regioner och verksamheter har de senaste åren satsat på att stärka uppföljningen av kvinnors hälsa och utveckla vården efter förlossning. Under seminariet medverkade bland annat Hanna Hedvall från Region Västernorrland och Ingrid Blix med medarbetare från Region Sörmland. Längd: 1 timme och 10 minuter.

29 september: Varför slutar personer i vår verksamhet och vad kan göras för att ändra på det?

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för de flesta regionerna i Sverige. Under seminariet tar vi avstamp i frågan ” Varför slutar personer i vården och vad kan göras för att ändra på det?" Marianne Törner, forskare vid Arbets- och miljömedicin, Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, presenterar sin forskning på temat. Längd: 1 timme och 7 minuter.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.