Publicerad 9 januari 2024

Överenskommelser om förstärkta insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvården

SKR och regeringen har sedan 2015 ingått överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

Målet med överenskommelsen är att uppnå en mer säker, tillgänglig, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård inom hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelse 2024

Staten och SKR har ingått en överenskommelse om att regionerna ska genomföra insatser inom följande utvecklingsområden:

 • Utveckling av graviditetsvårdkedja
 • Utveckling av eftervård
 • Stärkt kompetensförsörjning
 • Utveckling av relevant kompetens
 • Utveckling av nya arbetssätt
 • Insatser för en mer jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård
 • Utveckling av hälso- och sjukvård som rör flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar inklusive sexuell och reproduktiv hälsa
 • Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden

Överenskommelse En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2024 (PDF) Pdf, 488 kB.

Fördelning av medel (miljoner kronor)

Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 535 000 000 kronor. Av medlen avsätts 1 367 000 000 kronor till regionerna i enlighet med befolkningsmängd, 150 000 000 kronor till regioner där en stor andel av befolkningen bor på landsbygden och 18 000 000 kronor avsätts till SKR.

Fördelning av medel till regionerna 2024

Staplarna visar fördelning av medel 2015-2024.

2015: 200 Mnkr, 2016: 520 Mnkr, 2017: 811 Mnkr, 2018: 1831 Mnkr, 2019: 1590 Mnkr, 2020: 937 Mnkr, 2021: 1382 Mnkr, 2022: 1382 Mnkr, 2023: 1610 Mnkr, 2024: 1535 MnkrFörstora bilden

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.