Publicerad: 9 april 2020

Digital Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när.

Hittills har ett 30-tal verksamheter infört en digital Min vårdplan på 1177.se och efterfrågan från både verksamheter och patienter är fortsatt stor.

I Min vårdplan får patienten information och stöd under sin utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. I Min vårdplan på 1177.se kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär. På sikt ska det även finnas instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.

Patienten når Min vårdplan via sin smartphone, läsplatta eller dator. Min vårdplan på 1177.se kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen även när olika vårdgivare är involverade.

Utvärdering av Min vårdplan på 1177.se

För att kunna utveckla Min vårdplan på 1177.se så att den ger patienten optimal nytta och underlättar personalens arbetssätt, genomfördes en utvärdering under våren 2019. Utvärderingen fokuserade på innehåll och användbarhet.

Utvärderingen visade att både vårdpersonal och patienter var mycket nöjda med att använda Min vårdplan på 1177.se. Personalen tyckte det var lätt att ge individanpassad information. Möjligheten att kommunicera med varandra elektroniskt via meddelandefunktionen uppskattades av både personal och patienter. Utvärderingen visade också att verksamheterna är positiva till att ha ett nationellt sammanställt informationsmaterial att utgå från i sitt arbete, eftersom det tar för mycket tid att själva ta fram och förvalta.

Utvärderingsrapport Min vårdplan på 1177.se_RCC i samverkan, augusti 2019

Nationell förvaltning av Min vårdplan

Baserat på resultatet av utvärderingen våren 2019, har RCC i samverkan beslutat att etablera en nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan. RCC i samverkan är också utgivare av nationella Min vårdplan på 1177.se.

Arbete pågår med att ta fram och erbjuda nationella versioner av Min vårdplan cancer, som kan användas i alla regioner och verksamheter. Planen är att ta fram och ge ut en nationell Min vårdplan per diagnos/diagnosgrupp på 1177.se samt för utskrift på papper.

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!