Publicerad: 23 september 2020

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Uppgifterna i Excelfilerna används för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

2014-08-20

En decentraliserad styrning av delverksamheter, konkurrensutsättning och olika former av prissättning av enskilda kommunala tjänster innebär att förenklade schablonberäkningar kan bli missvisande i vissa kalkyl- och analyssituationer.

Från schabloner till differentiering

I cirkulär 11:04 och EkonomiNytt 04/11 beskrivs det mer detaljerat. Vid behov av att frångå en modell baserad på schabloner och istället använda differentierade PO återfinns tabeller med nödvändiga underlag.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Kommuner

Cirkulär 11:04

Personalomkostnadspålägg för kommuner 131213 (Excel 2010)

Regioner

EkonomiNytt 04/11 (PDF)

Bilaga 1: Översiktlig beskrivning av de ingående delarna i personalomkostnadspålägg (PDF)

Bilaga 2–3: Arbetsgivaravgifter och genomsnittliga avgifter (Excel 97)

Bilaga 4: PO-pålägg och konkurrensutsatt verksamhet (PDF)

Personalomkostnadspålägg för landsting 131213 (Excel 2010)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!