Publicerad 16 januari 2023

PO-pålägg för förtroendevalda

För de förtroendevalda betalas lagstadgade arbetsgivaravgifter. De har inte kollektivavtalade försäkringar eller kollektivavtalad pension som anställda har.

Däremot har kommuner och regioner antagit bestämmelser avseende förtroendevaldas pension, i allmänhet PBF och OPF, vilket innebär att de har rätt till pensionsförmåner. De nya OPF bestämmelserna omfattar de flesta förtroendevalda och innebär i rättighetshänseende att de har liknande intjänande som de anställda.

För enkelhetens skull kan därför samma PO-pålägg användas för de förtroendevalda som för anställda fram till och med år 2022.

Merparten av anställda, det vill säga de som från och med år 2023 kommer att lyda under AKAP-KR, får en höjd avgiftsbestämd del år 2023. Motsvarande förändring har ännu inte genomförts i OPF. PO-pålägg för de förtroendevalda från och med år 2023 kan därför ligga kvar på en avgiftsbestämd del om 4,5 procent, så länge något nytt avtal inte har fastställts.

Excelfilerna för gällande arbetsgivaravgifter finns tillgängliga för nedladdning på sidan Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg.

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.