Publicerad 11 februari 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Alternativa metoder för beräkning av arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg i lönesystem


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset