Publicerad: 21 december 2020

Prognosunderlag för regioner

SKR gör beräkningar av regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från SKR:s prognos för rikets skatteunderlagsförändring och befolkningstillväxt. Respektive regions befolkning antas sedan öka i takt med historisk trend men synkroniseras med prognosen för riket. Vi antar att det finns en följsamhet mellan regionens befolkningsförändringar och skatteunderlagsutveckling. Om befolkningen ökar snabbare än i riket antas också skatteunderlaget göra det. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av regionens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen. Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive regions egna prognos.

Regionerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & bidrag) välja andra antaganden för regionens befolkningsförändring, skattesats samt för regionens och eventuellt även rikets skatteunderlagsförändring.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Prognosunderlag Reg 2020–2027 till EkonomiNytt 13/2020 (Excel 97, 1 MB)2020-12-21

Prognosunderlag Reg 2020–2027 till EkonomiNytt 11/2020 (Excel 97, 1 MB)2020-12-15

Prognosunderlag Reg 2020–2027 till EkonomiNytt 09/2020 (Excel 97, 1 MB)2020-10-01

Prognosunderlag Reg 2020–2027 till EkonomiNytt 07/2020 (Excel 97, 1 MB)2020-08-24

Prognosunderlag Reg 2020–2027 till EkonomiNytt 05/2020 (Excel 97, 1 MB)2020-04-29

Prognosunderlag Reg 2020–2027 till EkonomiNytt 02/2020 (Excel 97, 1 MB)2020-02-13

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!