Publicerad 12 juni 2024

Medborgardialog

SKR arbetar med att ge stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna. Medborgardialogen ska integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.

SKR:s modell styrkartan illustreras från vänster som ett hus med delarna: principer och löften samt organisation. Till höger visas en cirkel: styrning, dialog, kommunikation och utvärdering. I mitten av cirkeln: demokrati, resultat och effektivitet.

SKR:s styrkarta för medborgardialog

SKR verkar för att medborgardialoger ska integreras i styrningen

Sedan 2006 ger SKR ett brett stöd till kommuner och regioner i deras arbete med medborgardialoger. Det omfattar både teori, system, metoder och att visa på goda exempel för inspiration. Medvetna val måste göras för att utveckla medborgardialogen och att stärka den representativa demokratin.

SKR har i arbetat med medborgardialog utifrån nationella och internationella erfarenheter och utvecklat det vi valt att kalla "Styrkarta för medborgardialog". Styrkartan är indelad i två nivåer

  • en första del som avser grunden för alla medborgardialoger i en kommun eller region där principer och löften samt organisation ingår
  • en andra del som behöver genomföras för att forma varje medborgardialog där fråga, styrning, dialog, kommunikation och utvärdering ingår.

Om medborgardialog

Filmen beskriver hur en systematisk medborgardialog i kommuner och regioner bygger en ökad tillit för vårt demokratiska system samt tar tillvara på medborgares vilja av att delta i samhällsutvecklingen. Filmen är drygt 6 minuter lång.

Följ oss

Facebookgruppen har skapats för att bolla frågor, tankar och idéer som rör arbete med medborgardialog i offentlig sektor. Alla som är intresserade av att bidra eller lära och lyssna är välkomna. Du ansöker om medlemskap

SKR - Medborgardialogprojektet, Facebook

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.