Publicerad 22 februari 2021

Medborgardialog i styrning – för ett stärkt demokratiskt samhälle

Skriften beskriver hur medborgardialog kan utgöra en del i styr- och beslutsprocesser. Den tar upp grunderna för en mer systematisk medborgardialog.

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.