Publicerad: 14 april 2020

Nationella minoriteter

Revideringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt.

Nationella minoriteter får stärkta rättigheter

1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

För kommuner, och regioner innebär det bland annat utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget är ansvariga myndigheter och på deras gemensamma webbplats finns detaljerad information om den nya lagstiftningen och vad den innebär för kommuner och regioner.

Exempel på insatser utifrån lagstiftningen, minoritet.se

Minoritetspolitik, minoritet.se

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Förvaltningsområden

Förutom de bestämmelser som omfattar samtliga nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I de kommuner som ingår i förvaltningsområdena kan de nationella minoriteterna använda sitt språk i kontakt med myndigheter.

Kommuner som ingår i olika förvaltningsområden

Frivillig ansökan för kommuner om att ingå i förvaltningsområden

Kommunerna ser också till att det finns personal som behärskar språket eller språken och erbjuder barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken. Ett stort antal kommuner och regioner ingår i ett eller flera förvaltningsområden.

2020 ser fördelningen ut enligt följande:

  • 66 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet,
  • 25 kommuner i det samiska,
  • 9 kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli

Kommuner i förvaltningsområdet för finska

Kommuner i förvaltningsområdet för samiska

Regionernas roll och ansvar

Regionerna i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ska också stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De behöver inte ansöka frivilligt utan ingår i en kommuns ansökan och får årligen statsbidrag för merkostnader.

Regionerna i förvaltningsområdena

Ansvar för information, stöd och uppföljning 

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen om nationella minoriteter efterlevs. De har även ett främjandeuppdrag i förhållande till kommuner och regioner. De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

  • Sametinget ansvarar för samerna.
  • Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget samordnar och följer upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Kommuner ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter och kultur i Sverige. Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena, men lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och för alla de fem nationella minoriteterna.

Den nya lagstiftningen om att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete gäller till exempel alla kommuner och regioner.

Det här gäller utanför förvaltningsområdena

Råd som förbättrar arbetet med de nationella minoriteterna

Nationella minoriteter - rättigheter i förskola och skola

I en webbsäning får du information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola och skola, maxtaxa och blöjor i förskola samt ny praxis för sekretessprövning hos SCB. Medverkande i sändingen är SKR och Skolverket.

Aktuellt från SKR - förskola och skola, webbsändning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!