Publicerad: 2 december 2019

Personalnyckeltal i kommuner och regioner

SKR presenterar årligen ett antal gemensamma och jämförbara personalnyckeltal i kommuner och regioner. Syftet är att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personal- och arbetsgivarfrågorna.

Personalnyckeltalen är tänkta att åskådliggöra viktiga frågor inom kommuner och regioner som annars skulle vara otydliga och svåra att relatera till, men som är av betydelse i det arbetsgivapolitiska arbetet och verksamhetsstyrningen. Genom att åskådliggöra dessa förhållanden i nyckeltal och dessutom möjliggöra jämförelser över tid och med andra organisationer, skapas förutsättningar för utveckling och ständiga förbättringar.

Skrift: Personalnyckeltal i kommuner och landsting

Nyckeltalen i Kommun- och landstingsdatabasen

Personalnyckeltalen publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en publik databas. Det innebär att alla som är intresserade av att studera dessa nyckeltal har fri tillgång till dem.

Nyckeltalen berör områdena: 

  • anställningsförhållanden
  • personalstruktur
  • sjukfrånvaro
  • personaltäthet (endast för regioner).

De redovisas på kommun-/regionnivå och de flesta går även att bryta ner på verksamhetsnivå och kön.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!