Publicerad: 14 september 2020

Frågor och svar konvertering och företrädesrätt

En obehörig lärare anställs som vikarie och blir kort därefter behörig inom de ämnen anställningen avser. Övergår då vikariatsanställningen till en tillsvidareanställning med stöd av 5§ LAS?

Nej, anställningsavtalet ändras inte för att arbetstagaren blivit behörig i de ämnen han/hon undervisar i. Konvertering ska ske när läraren är behörig om arbetstagaren varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren mer än 2 år under en femårsperiod, arbetstagaren får tillgodoräkna sig samtliga vikariatsdagar för pågående anställning.

En obehörig lärare som anställts för begränsad tid i enlighet med skollagen får sin examen under anställningstiden och blir behörig inom de ämnen anställningen avser. När den tidsbegränsade anställningen löper ut, påstår arbetstagaren att han har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Stämmer det?

Nej, arbetstagaren har inte kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Av Bilaga M till Allmänna bestämmelser, punkt 5 a) framgår att visstidsanställning som obehörig lärare inte ger företräde enligt 25 § LAS till återanställning. Den senaste anställningen, en termin, under vilken läraren blev behörig får tillgodoräknas och räknas i detta sammanhang som 6 månader, Bilaga M till AB punkt 5 b).

En arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än 12 månader under 3 år, ska denne ha besked enligt 15 § 1 st. eller 15 § 2 st. LAS om att anställningen inte kommer att fortsätta?

Om en säsongsanställd arbetstagare uppfyller kravet på 12 månaders anställning under de senaste tre åren har arbetstagaren rätt till besked enligt 15 § första stycket. Vid beräkning av kvalifikationstid enligt 15 § ska denna uteslutande ha bestått av tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS.

Spelar det någon roll i förhållande till personens eventuella företrädesrätt enligt vilket stycke beskedet lämnas?

Förutsatt att beskedet lämnas på grund av arbetsbrist och den anställde uppfyller kvalifikationskraven enligt 15 § första stycket LAS börjar företrädesrätten enligt 25 § LAS att löpa tidigare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!