Vilken generell praxis kring biståndsbeslut har kommunen?

Kommunens rådande praxis påverkar dess inriktning i äldreomsorgen.

Varför är frågeställningen relevant?

Om fokus läggs på omfattande hemtjänst eller på särskilda boenden, eller om kommunen arbetar aktivt med förebyggande insatser, trygghetsboenden och/eller seniorbostäder påverkar behovet av lägenheter i särskilt boende.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Hur kommunens praxis och förebyggande verksamhet ser ut idag.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Nästa steg: 2a Behov - antal

I nästa steg går du vidare till

2a Behov antal

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.