Vilka särskilda behov och önskemål finns hos målgruppen?

Det finns olika målgrupper för äldreomsorgens insatser. Kommunen behöver ta hänsyn till deras olika behov och önskemål.

  • Vilka behov finns hos till exempel personer med demenssjukdom, personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och kulturella och språkliga minoriteter?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.