Hur ser behovet av äldreomsorgsinsatser ut i kommunen?

Hur stort är förväntat behov av äldreomsorg ?

  • Hur många väntas tillhöra målgruppen som är aktuell för omsorgsinsatser för äldre?
  • Hur ser bostäder/hushållstyper ut i de olika delarna i kommunen?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.