Vad är kostnaden idag för SÄBO respektive hemtjänst?

Det är viktigt att veta vad insatser inom äldreomsorgen kostar för kommunen.

Varför är frågeställningen relevant?

Kostnaden per brukare på särskilt boende och kostnaden för hemtjänst visar vad som är
kostnadsdrivande i äldreomsorgen, samt vilka äldreomsorgsinsatser som är mest kostnadseffektiva.

Kostnaderna för äldreomsorg per invånare och som andel av de totala driftskostnaderna visar på vilket finansiellt utrymme som finns för kommunen överlag. Det visar även om det finns ett behov av att vara kostnadseffektiv framöver.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Kostnaden per brukare och år på särskilt boende, och kostnaden per hemtjänsttimme.
  • Kostnaderna för äldreomsorg per invånare och som andel av de totala driftskostnaderna.
  • Hur kommunen står sig mot andra kommuner.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.