Hur fördelas äldreomsorgen i kommunen mellan hemtjänst och särskilt boende för äldre (SÄBO)?

För att få en indikation på fördelningen mellan hemtjänst och SÄBO behöver nedanstående frågor besvaras.

Varför är frågeställningen relevant?

Fördelningen mellan hemtjänst och SÄBO indikerar hur kommunen har valt att arbeta med äldreomsorgen, vilket kan ge stöd för framtida vägval som passar kommunen bäst.

Förslag på analyser för att besvara frågeställningarna

  • Hur stor andel av äldre som får hemtjänst respektive boende på SÄBO.
  • Hur kommunen står sig mot andra kommuner.

Förslag på källor för att genomföra analyserna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.