1. Nuläge - frågeställningar, analyser och källor

Nulägesanalys, utveckling under de senaste fem åren och jämförelse med jämförbar kommun.

Varje frågeställning här bör besvara:

  • Hur är nuläget i äldreomsorgen?
  • Hur har äldreomsorgen utvecklat sig över tid?
  • Hur står sig kommunen mot andra kommuner?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.