Publicerad 6 juli 2023

Ett år med digitala detaljplaner

Kommunala erfarenheter av nytt regelverk för detaljplanering.

I denna rapport redovisas kommunernas erfarenheter av hur det har gått att implementera lagkraven i den kommunala detaljplaneprocessen. Underlaget bygger på resultat från den enkät som SKR skickade till kommunerna i januari 2023 samt kompletterande djupintervjuer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.