Publicerad 16 augusti 2023

Slutrapport för PulsSmart - projekt för mer fysisk aktivitet i skolan

Syftet med projektet PulsSmart har varit att pröva och utvärdera en modell för att öka elevers fysiska aktivitet i skolan och därigenom förbättra deras psykiska välbefinnande, koncentrationsförmåga och skolprestation.

Idag rör sig de flesta för lite och det är en utmaning att få in mer rörelse i vardagen. Många av de vanor man får som barn och ungdom håller man fast i som vuxen. Att skapa förutsättningar för barn och unga att uppleva rörelseglädje ökar därför chanserna för välbefinnande både här och nu och som framtidens vuxna.

För SKR:s medlemmar, kommuner och regioner, är det värdefullt att få förutsättningar att pröva nya arbetssätt för att främja jämlik hälsa. Stödet som SKR, Vinnova och RISE gett inom ramen för PulsSmart är exempel på hur olika aktörer kan samverka för att stödja kommuner och regioner att vidareutveckla proaktiva strategier och arbetssätt som möter invånarnas behov. Lärdomarna
från projektet tar medverkande kommuner, regioner och SKR med sig i sitt fortsatta arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.