Publicerad 28 juni 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

 • Lyft kommuners och regioners roll för det civila försvaret

  När regeringen nu kraftigt bygger ut Sveriges försvarsförmåga måste den se till hela kedjan i försvaret. För det civila försvaret är kommuners och regioners roll avgörande.
  Trygghet och säkerhet
 • SKR: Välfärd kräver likvärdig uppkoppling i hela landet

  En avgörande förutsättning för att samhället ska ställa om är att regeringen har en modern bredbandspolitik. Bredband och mobiltäckning med hög kapacitet och god täckning i hela landet är nödvändigt.
  Bredband, digital infrastruktur
 • Gör om EU-förslag om stadsgrönska – passar inte svenska förhållanden

  EU-kommissionen presenterade i början av sommaren ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. SKR anser att förslaget, som bland annat vill tvinga fram en stor utökning av grönområden i många kommuner från Trelleborg till Kiruna, är så dåligt anpassat till svenska förhållanden att det inte går att genomföra i sin nuvarande form.
  Internationellt, Klimat
 • Statens ansvar med en e-legitimation för alla

  Staten måste ta ansvar för en e-legitimation för alla. Kommuner och regioner kan inte ta fram lösningar för e-identifiering. Det skriver Patrik Sundström i en replik i Dagens Samhälle.
  Bredband, digital infrastruktur
 • Socialtjänstens medarbetare måste fredas

  Hoten mot medarbetare och chefer i social¬tjänsten och de falska bilder som sprids av verksamheten riskerar att drabba de barn som behöver samhällets stöd. Det skriver företrädare för SKR.
 • Fler patienter bör få en fast vårdkontakt

  Replik från SKR: Målet att 55 procent av invånarna i Sverige ska ha en fast läkarkontakt vid årets slut är ambitiöst och kommer att ta längre tid att nå.
  Nära vård
 • Stoppa det digitala utanförskapet

  I dag lever närmare sex procent av befolkningen på ett eller annat sätt i ett digitalt utanförskap. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet
  Bredband, digital infrastruktur
 • Viktigt att ungdomar möter unga politiker

  Det är viktigt att Sveriges skolledare gör ett aktivt demokratival och välkomnar politiska ungdomsförbund i skolorna. Det skriver arbetsutskottets ledamöter i SKR:s styrelse på SvD debatt.
 • Förlegad lag hindrar socialtjänstens förebyggande arbete

  Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Gemensam debattartikel på Altinget.
  Social hållbarhet
 • Höj nivån på debatten - hot är aldrig ok

  Nu får det vara nog. Ingen ska, på grund av sitt politiska engagemang, utsättas för regelrätta hot riktade mot sin person eller familj. SKR:s arbetsutskott skriver på Aftonbladets debattsida
  Politisk styrning
 • Replik: Frågan om vårdplatser är mer komplex än många vill få den till

  Ingen vill att antalet vårdplatser ska minska om behoven av dem finns. Det är inte heller vad som står i den rapport som DN:s ledarsida nu kritiserar, skriver SKR:s Fredrik Lennartsson i en replik.

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR