Publicerad 28 juni 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

 • Replik: SKR:s överenskommelser med regeringen är inte bindande

  Den som hävdar att den lokala demokratin lags ut på privaträttslig entreprenad tycks sakna riktig förståelse för ett sådant här demokratiskt arbete. Mot påståendet står de många som verkar i demokratins tjänst i alla de nätverk och partipolitiskt bemannade beredningar som finns inom medlemsorganisationen SKR, skriver Sara Catoni, i en replik.
 • Regeringens lagförslag om brottsförebyggande arbete är ett slag i luften

  Ett förebyggande arbete är avgörande för att Sverige ska komma till rätta med dagens omfattande brottslighet. Alla delar av samhället måste hjälpas åt. Men kommunerna behöver rätt verktyg, inte lagstiftning och fler statliga pekpinnar.
  Trygghet och säkerhet
 • Samhällsbyggande måste ske i samverkan

  Frågan om tider i plan- och bygglovsprocesserna är alldeles för viktig för att falla offer för svepande generaliseringar. Det skriver Gunilla Glasare, SKR, i en replik.
  Byggande
 • På tiden att EU närmar sig medborgarna

  Det är viktigt att det lokala och regionala perspektivet får ta plats i EU, skriver Apostolos Tzizikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande, och Jelena Drenjanin, SKR, på DS debatt.
  Internationellt
 • Värna Europas lokala självstyren

  För att kunna ge medborgarna en så god välfärd som möjligt måste vi utgå från de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Det skriver Anders Knape i en krönika i Europaportalen.
  Internationellt, Politisk styrning
 • Snåriga statsbidrag gör att färre får utbilda sig

  Att snabbt lära sig svenska och komma i arbete är avgörande för nyanländas etablering. Men snåriga statsbidrag göra att antalet utbildningsplatser inte ökar i tillräcklig takt.
  Vuxenutbildning
 • Nu stärker vi arbetsmiljön

  Arbetsmiljön i kommuner, regioner och kommunala företag behöver stärkas. I en ny överenskommelse om satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer höjer fack och arbetsgivare ambitionerna för arbetsmiljöarbetet i kommun- och regionsektorn. Nu behöver regeringen kliva fram och komplettera vår satsning med statliga arbetsmiljöinitiativ som är anpassade för de 1,2 miljoner som är anställda i välfärden.
  Arbetsmiljö
 • Attacker mot det digitala samhället kräver enat försvar

  Cyberattacker och andra it-relaterade incidenter utgör en fara för vårt digitaliserade samhälle. Kommuner, regioner och andra aktörer kan inte lämnas ensamma med hoten.
  Bredband, digital infrastruktur
 • Replik: Högst relevant med klimatkrav i många upphandlingar

  Kommuner och regioner har länge arbetat med att ställa klimatkrav i upphandlingar. Det är inget nytt. Kollektivtrafiken är bara ett av många konkreta exempel på det - där har andelen förnybara drivmedel ökat från 42 till 92 procent sedan 2009.
  Upphandling
 • Nio frågor av stor betydelse

  2022 lägger vi särskilt fokus på nio prioriterade frågor, som har stor politisk eller ekonomisk betydelse för svenska kommuner och regioner, skriver Anders Knape i Europaportalens krönika.
  Internationellt

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR