Publicerad 5 juni 2024
Debatt

Regeringen bör inkludera skolan i AI-arbetet

Att hindra AI-kommissionen från att komma med förslag som berör skolan är att ha en fot på gasen och en på bromsen på samma gång.

Nyligen kom OECD med en rapport som visar ett samband mellan mobilanvändandet och sämre prestationer. Men i rapporten och nyhetsrapporteringen framgår att OECD:s PISA-chef tydligt säger att de inte ser några starka samband mellan användandet av skärmar i själva undervisningen och elevernas sämre prestationer. Att skaffa sig gamnacke för att man fastnar i TikTok är inte detsamma som att ta del av skicklig undervisning som tar hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Ändå dras återigen förhastade och drastiska slutsatser. Regeringen riskerar att gå i samma fälla nu som när man tillsatte en AI-kommission för att säkra Sveriges konkurrenskraft inom AI, samtidigt som man bestämde att den inte får komma med förslag som rör skolan. På samma sätt som man borde ta till sig hela OECD:s resonemang om digitalisering och skärmar borde AI-kommissionens mandat omprövas. Barn och unga ska naturligtvis inte exkluderas när vi vet att AI kommer påverka deras framtid och arbetsliv långt mer än tidigare generationer.

AI kommer sannolikt visa sig vara vår tids största samhällsförändring. AI kommer påverka hur vi kommunicerar, arbetar, lär oss, konsumerar, underhåller oss och deltar i demokratin. Det är därför avgörande att vi som nation har en strategi för hur vi ska utnyttja AI:s möjligheter och hantera dess utmaningar. Att regeringen har tillsatt en AI-kommission är därför positivt. Men att undanta skolan från AI-kommissionens förslag är som att försöka bygga ett hus utan att lägga grunden.

Inkludera skolan i AI-kommissionen

Det finns tre tunga skäl till att regeringen borde ge AI-kommissionen grönt ljus att inkludera skolan i sitt arbete:

  • Att rusta svensk konkurrenskraft

Regeringens mål med AI-kommissionen – att stärka svensk konkurrenskraft – kommer inte kunna uppfyllas om man undantar skolan. För att Sverige ska kunna bli framgångsrikt inom AI och med hjälp av AI så måste skolan vara med.

  • Säkra kompetensförsörjning

Om vi ska kunna kompetensförsörja i takt med den oerhört snabba utvecklingen inom AI krävs att hela utbildningssystemet innefattas, även grundskolan. Lärare, skolledare, elever och föräldrar behöver få kunskap och stöd för att förstå och använda AI på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt. Det handlar inte bara om att lära sig programmering eller matematik, utan också om att utveckla digital medborgarkompetens, etisk medvetenhet, kreativitet och problemlösningsförmåga.

  • Öka likvärdigheten i utbildningen

AI är redan på väg att in i undervisningen på vissa skolor, men inte på andra. Det innebär att skillnaderna i kompetens att förstå sig på och använda AI för lärande redan i dag är stora och fortsätter öka. Det i sin tur får till följd att den digitala klyftan hos elever och lärare ökar snabbare än tidigare.

Ologiskt och lättsinnigt

Skolan har till uppgift att verka kompensatoriskt och de elever som riskerar att halka efter i kompetens kommer från socioekonomiskt svagare bakgrund, vilket kommer att öka klyftorna i samhället ytterligare.

Det är inte bara ologiskt, utan faktiskt också lättsinnigt. Skolan är en central del av vår framtid och vi måste rusta våra unga med den digitala kompetens som krävs för att möta morgondagens utmaningar. Regeringen behöver ompröva sitt beslut nu. Sverige har inte råd med något annat.

Anders Henriksson, ordförande, SKR
Leif Sandberg, förste vice ordförande, SKR
Peter Danielsson, andre vice ordförande, SKR

Debattartikeln publicerades i Altinget debatt den 4 juni 2024

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Agélii Genlott
Projektledare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.