Publicerad 28 maj 2024
Debatt

Gästkrönika: EU viktig för utvecklingen i våra regioner

När det gäller framtida utveckling i våra kommuner och regioner är EU med sina fonder och sin sammanhållningspolitik en viktig spelare. Här krävs enorma investeringar och svenska politiker måste vara med och påverka.

Om bara några veckor är det val och EU:s politik för mandatperioden ska mejslas ut. Det kommer att påverka hur sammanhållningspolitiken ser ut på några års sikt. Det behöver vi vara med och påverka.

Sveriges regioner har ett utvecklingsansvar som är lagstadgat. Det innebär att varje region ska utarbeta en strategi för utveckling och samordna insatser för att kunna genomföra strategin. Det är här förutsättningarna för lokal och regional konkurrenskraft skapas.

EU:s fonder är i sin tur ett viktigt finansiellt verktyg i genomförandet av uppdraget. För regional nivå utgör fonderna en väsentlig del av utvecklingskapitalet och bidrar till en betydande uppväxlingseffekt när fonderna kombineras med andra regionala utvecklingsmedel. Det möjliggör konkreta insatser på lokal och regional nivå som annars inte hade varit möjliga. Det skulle således få stor effekt om dessa medel minskade kraftigt.

Inför den nya mandatperioden pågår nu diskussioner om EU:s budget ska räcka till nya geografiska och tematiska områden. En sådan utveckling kommer att öka konkurrensen mellan olika budgetposter. Det innebär stor ovisshet om lokal och regional nivå kommer att få tillgång till dessa utvecklingsmedel på samma sätt som idag.

Som företrädare för kommuner och regioner menar SKR att en starkare och moderniserad politik är avgörande för att stärka Europas tillväxtmodell, för att bygga en inkluderande union och uppfylla fördragets mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

En stark sammanhållningspolitik säkerställer att den europeiska agendan är närvarande i hela unionen samtidigt som den förankras och anpassas utifrån regionala och lokala förutsättningar. På det sättet kommer EU nära varje invånare.

När vi pratar om EU:s utveckling behöver vi både vara här och nu, och några år fram. Precis som i vardagen på hemmaplan i kommuner och regioner. Vi vet att det krävs enorma investeringar framöver i vårt land, liksom i EU i stort. Vi vet också att sammanhållningspolitiken är det viktigaste verktyget för att uppnå EU:s mål om smart hållbar inkluderande tillväxt.

Därför har vi tagit fram ett ställningstagande. Vi vill med det skapa debatt och bjuda in till en dialog med nationell och europeisk nivå för att säkerställa en stark sammanhållningspolitik och ett effektivt genomförande efter 2027.

Valet den 9 juni sker i oroliga tider. Mer än någonsin behövs en gemensam vision, och en vision om att vi tillsammans kan möta framtidens utmaningar. En stark sammanhållningspolitik ökar stabiliteten och konkurrenskraften och bidrar till ett Europa för fred och demokrati.

Anna Hed
ordförande SKRs beredning för tillväxt och regional utveckling

Krönikan publicerades på Europaportalen den 24 maj 2024

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Hamberg
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.