Cirkulär – viktig information från SKR

Här hittar du SKR:s cirkulär – exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

Senaste cirkulär

 • Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 22

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:17

  Den 2 maj 2022 träffade SKR/Sobona överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) med Brandmännens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision.

 • Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – Med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:16

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 3 april 2022 Huvudöverenskommelse – HÖK 22 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

 • Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

  • Datum:
  • Löpnummer/utgåva: 22:15

  Vår aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare ökning än den vi publicerade i februari 2022. Det beror delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Dessutom räknar vi med större ökning av löneinkomster och i viss mån pensioner.

Detta är cirkulär

SKR ger ut ett cirkulär när vi behöver nå samtliga kommuner och regioner med information om nya betydande förutsättningar för verksamheten.

Cirkulär kan innehålla:

 • Tolkningar/rekommendationer av lagar och regler som stöd/hjälp/service för kommuner och regioner. Det handlar om frågor som påverkar dessa i stor utsträckning och kan få stora negativa konsekvenser om SKR inte informerar.
 • Avtal/överenskommelser som SKR har ingått med andra parter (till exempel index eller kollektivavtal).
 • Formell begäran om att en eller flera kommuner eller regioner antar ett avtal.
 • Ekonomiska prognoser/rekommendationer som är avgörande för budgetberäkning och verksamhetsplanering.

Informationen är av karaktären att alla kommuner och regioner behöver känna till den. Den tydliggör och minskar behovet av egna tolkningar.

Meddelande från styrelsen

Meddelanden, beslut om överenskommelser från SKR:s styrelse

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR