Publicerad 2 maj 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila artikel 3, Direktiv 2003/88/EU, i samband med särskild övning, allmänna val och nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om tillfällig överenskommelse om avvikelse från dygnsvila artikel 3, Direktiv
2003/88/EU, i samband med särskild övning, allmänna val och nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion med Sveriges Lärare den 17 april 2024 samt med Allmän kommunal verksamhet respektive AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer den 25 april 2024.

För redogörelse av överenskommelse hänvisas till cirkulär 24:26.

Cirkulär 24:26

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.