Publicerad 26 april 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024-2028

I cirkulär 24:27, Aktuell Ekonomi för regioner och kommuner, presenterar vi budgetförutsättningar för regioner och kommuner för åren 2024–2028.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.