Publicerad 2 maj 2024

Cirkulär - viktig information från SKR

Aktuell Ekonomi
Preliminär kostnadsutjämning 2025, regioner

I detta cirkulär 24:31 presenteras preliminärt utfall för kostnadsutjämning 2025 för regionerna samt nya instruktioner för modellen Skatter och bidrag.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.