Publicerad 23 september 2022

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Mobilitetsstödet är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet.

Mobilitetsstödet har länge betalats direkt till folkhögskolan av den region där den studerande är folkbokförd. SKR har sedan 1970-talet varje år fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som en rekommendation till regioner att betala till folkhögskolorna.

Från hösten 2022 har processen ändrats så att Folkbildningsrådet hanterar alla utbetalningar som regionerna sedan faktureras för. Samtidigt förbereds en övergång till ny finansieringsmodell sedan alla regioner undertecknat en överenskommelse om ersättningsbelopp. Regioner som tidigare inte följt SKR:s rekommendationer har förbundit sig att under ett antal år stegvis närma sig och slutligen nå den rekommenderade nivån.

Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor (PDF) Pdf, 216 kB.

Överenskommelsen förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag:

 • Precis som tidigare utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen [PE1] endast för kurser som är 15 veckor per termin eller längre.

 • Mobilitetsstöd för deltidsstudier godkänns endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 procent av ersättningen. Det gäller oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis 75 procent).

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

 • För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

  Mobilitetsstöd ges för särskild och allmän kurs, med några få undantag. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor per termin eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

 • Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

  Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

  SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

  Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR