Publicerad 6 maj 2021

Måttboken

Måttboken ges ut av SKR och innehåller detaljerade mått för cirka 70 olika idrotter. Det kan handla om färger och linjer, storlek på planer eller bassängdjup. Tillsammans ger de förutsättningar för att skapa en bra idrottsanläggning.

Måttbokens syfte är att vara ett stöd till anläggningsägare, arkitekter, idrottsföreträdare och andra kring hur idrottsmiljöer och idrottsanläggningar kan byggas. I samtliga fall, oavsett om det handlar om nybyggnation eller renovering, är det viktigt att beakta vad anläggningen ska användas till och vilka behov användarna har.

Måttboken är webbaserad (och ersätter därmed samtliga tidigare utgåvor av Måttboken). Måttboken nås enkelt via personligt inloggning, befintliga användare behöver förnya sina inloggningsuppgifter.

Förnya dina inloggningsuppgifter till Måttboken

Logga in på Måttboken

Kostnader

Årskostnaden för 2021 är 1 450 kronor exklusive moms per kalenderår och ger dig och din organisation tillgång till Måttbokens samtliga delar.

Kommuner och kommunala bolag betalar endast 950 kronor per kalenderår.

Abonnemangsvillkor

För abonnemang som tecknas efter 15 oktober så utgår ingen avgift för första årets abonnemang. Fakturering sker i samband med nytecknande, därefter årligen i februari månad. Abonnemanget gäller tillsvidare och avslutas genom skriftlig uppsägning senast den 1 oktober.

Ny användare

Vill du få tillgång till Måttboken behöver du starta ett abonnemang.

Starta nytt abonnemang

Kontakt

Kontakta Måttboken

Har du frågor om ditt abonnemang eller om Måttboken? Använd formuläret nedan.