Publicerad 28 oktober 2022

Jämställd sex- och samlevnadsundervisning

Sexualitet och relationer påverkas i hög grad av normer för kön. En normkritisk sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till att skapa jämställda relationer och motverka sexuellt våld och övergrepp.

Unga kvinnor tar större ansvar för sexualitet och relationer än unga män. Det beror på normer och ojämställda förväntningar på killar och tjejer. Unga kvinnor tar till exempel större ansvar för preventivmedel och testar sig för sexuellt överförbara sjukdomar i högre utsträckning. Det märks på ungdomsmottagningarnas besöksstatistik: endast 1 av 10 besökare är en ung man.

Kunskapsunderlaget ”Maskulinitet och psykisk hälsa - strategier för förbättringsarbete inom vård och omsorg” beskriver möjliga strategier för att utveckla arbetet kring psykisk och sexuell hälsa, med förankring i jämställdhetsarbetet och fokus på att förändra normer för maskulinitet. Skriften vänder sig till politiker, chefer och strateger som har ansvar för utvecklingsarbetet inom skola, vård och omsorg.

Skriften vänder sig också direkt till personal i verksamhet som möter unga män, som lärare med ansvar för sex- och samlevnadsundervisning samt till medarbetare inom elevhälsan och ungdomsmottagningar.

Maskulinitet och psykisk hälsa: strategier för förbättringsarbete inom vård och omsorg

Genom att stärka killars tillgång till kunskap och vägledning i frågor om sexualitet, relationer och närhet kan sex- och samlevnadsundervisningen bidra till ökad jämställdhet och bättre hälsa för både killar och tjejer. Förändringsarbete med denna inriktning kan också förebygga våld och sexuella övergrepp, och ses som en del av det våldspreventiva uppdraget.

Killsamtal om sex och relationer

Filmen ”Killsamtal om sex och relationer” ger inblick i hur förändringsarbete med pojkar kan se ut i skolan. Filmen följer sexualupplysaren Marco Vega och hans arbete med killgrupper i skånska skolor, där de pratar om normer, intimitet, sexualitet och våld.

Filmen kan fungera som ett diskussionsmaterial eller ge inspiration till personer som leder utvecklingsarbete i kommuner och regioner.

Röster om manlighet - Killsamtal om sex och relationer, Youtube

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.