Publicerad 29 juni 2023

Elevhälsa, statistik för personalgrupper

SKR redovisar statistik för elevhälsans olika personalgrupper.

SKR:s statistik för elevhälsans personalgrupper från år 2000 till 2022 redovisas som antalet årsarbetstid, dels inom grund- och gymnasieskolan, dels i kommungrupper.

Det som inte syns i statistiken är köp av tjänstetimmar, till exempel läkartimmar och psykologtimmar.

Redovisningen av antalet speciallärare utgör en kortare tidsserie beroende av att utbildningen återinfördes år 2008.

Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassade grund- och gymnasskola, 2022

Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassad grund- och gymnasieskola, 2022

Årsarbetare (månads- och timavlönade)

*I tabellens uppgifter ingår inte köp av tjänster, exempelvis läkartjänster

**Små tal


Befattning

Kommungrupp

Skolläkare

Skolsköterska

Skolkurator

Skolpsykolog

Storstäder

40

440

480

170

Pendlingskommun nära storstad

20

520

490

190

Större stad

40

790

820

270

Pendlingskommun nära större stad

**

320

330

100

Lågpendlingskommun nära större stad

10

170

180

40

Mindre stad/tätort

10

370

380

100

Pendlingskommun nära mindre tätort

**

170

190

20

Landsbygdskommun

**

150

140

30

Landsbygdskommun med besöksnäring

**

70

70

20

Kommunalförbund

**

30

40

**

Totalt

120

3 030

3 120

940

Fortsättning Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassad grund- och gymnasieskola, 2022

Årsarbetare (månads- och timavlönade)

* I tabellens uppgifter ingår inte köp av tjänster, exempelvis läkartjänster

Fortsättning Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassad grund- och gymnasieskola, 2022

Årsarbetare (månads- och timavlönade)

* I tabellens uppgifter ingår inte köp av tjänster, exempelvis läkartjänster


Befattning

Kommungrupp

Specialpedagog

Speciallärare

Storstäder

810

660

Pendlingskommun nära storstad

770

730

Större stad

1 150

1 330

Pendlingskommun nära större stad

560

470

Lågpendlingskommun nära större stad

260

280

Mindre stad/tätort

560

620

Pendlingskommun nära mindre tätort

310

310

Landsbygdskommun

230

200

Landsbygdskommun med besöksnäring

110

100

Kommunalförbund

50

40

Totalt

4 800

4 740

Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassad grund- och gymnasieskola, 2000–2022

Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassad grund- och gymnasieskola, 2000-2022

Årsarbetare (månads- och timavlönade)

* I tabellens uppgifter ingår inte köp av tjänster, exempelvis läkartjänster
** Speciallärarna redovisas först från och med 2010
*** Från och med 2008 definieras yrken med nytt klassificeringssystem, AID (Arbetsidentifikation). Jämförelse med tidigare år måste därför göras med stor försiktighet.


Befattning

År

Skolläkare

Skolsköterska

Skolkurator

Skolpsykolog

2000

70

1 740

1 010

490

2005

90

2 140

1 370

630

2010

80

2 230

1 480

570

2015

100

2 420

1 850

660

2016

100

2 660

2 080

680

2017

100

2 750

2 320

730

2018

110

2  790

2 610

760

2019

110

2 880

2 770

810

2020

120

2 910

2 830

830

2021

120

2 920

2 970

830

2022

120

3 030

3 120

940

Fortsättning Personal inom elevhälsa* i kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive anpassad grund- och gymnasieskola, 2000-2022


* I tabellens uppgifter ingår inte köp av tjänster, exempelvis läkartjänster
** Speciallärarna redovisas först från och med 2010
*** Från och med 2008 definieras yrken med nytt klassificeringssystem, AID (Arbetsidentifikation). Jämförelse med tidigare år måste därför göras med stor försiktighet.


Befattning

År

Specialpedagog

Speciallärare**

2000

980

2005

2 650

2010

4 670

4 630

2015

4 560

3 880

2016

4 540

3 900

2017

4 680

3 890

2018

4 820

4 010

2019

4 810

4 150

2020

4 680

4 340

2021

4 680

4 520

2022

4 800

4 740


Källa: Personalstatistik, Sveriges Kommuner och Regioner

Informationsansvarig

  • Christin Appel
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.