Publicerad 22 november 2022

Digitalisering, skola

SKR stöttar kommunernas utvecklingsarbete för att elever, lärare och förvaltningar ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. SKR samverkar nära med skolväsendet, myndigheter samt forskningsvärlden med flera. SKR för även fram huvudmännens behov i kontakterna med staten.

Evenemang

  • Framtidens betygshantering

    Konferens Arbetsmarknad, Digitalisering, Juridik, Skola Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning

Publikationer

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR