Publicerad 29 april 2021

Civilt försvar, regioner

SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den andra är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 200 miljoner kronor. Regionerna ska arbeta med följande uppgifter:

 • Krigsorganisation och dess bemanning
 • Samverkan och ledning
 • Planeringssamverkan
 • Utbildning och övning
 • Traumavård
 • Försörjningsberedskap
 • Motståndskraft

SKR tilldelas 4,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse om hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar (PDF) Pdf, 314 kB.

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts till och med 2021.

Under perioden ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • Säkerhetsskydd
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Fakta om överenskommelsen

 • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 30 miljoner kronor.
 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
 • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018–2020 (PDF) Pdf, 171 kB.

Förlängd och justerad överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2021 (PDF) Pdf, 152 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset