Publicerad 6 maj 2021

Civilt försvar, kommuner

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen har förlängts och gäller till och med den 31 december 2021.

Förlängd och justerad överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2021 (PDF) Pdf, 192 kB.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 (PDF) Pdf, 423 kB.

Under perioden 2018-2021 ska kommunerna i arbetet med civilt försvar prioritera uppgifterna:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och krigsplacering av personal.

Fakta om överenskommelsen

  • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
  • Den sammantagna årliga ersättningen för kommunernas arbete med civilt försvar omfattar 100 miljoner kronor.
  • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset