Publicerad 5 februari 2024

Överenskommelse försörjningsberedskap för läkemedel

SKR och staten har ingått en överenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel och de medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen för 2024. Det statliga bidraget till regionerna omfattar 100 miljoner kronor. Medlen får även användas 2025 för ändamålet.

Fristående fortsättning på tidigare tilläggsöverenskommelser

Överenskommelsen är en fortsättning av regionernas arbete med att förbättra försörjningsberedskapen för läkemedel som påbörjats i och med de två tidigare tilläggsöverenskommelserna till överenskommelsen om civilt försvar. Eftersom överenskommelsen om civilt försvar upphör efter årsskiftet 2023/2024 har tilläggsöverenskommelsen gjorts om till en överenskommelse som kan fungera fristående. I den nya överenskommelsen har SKR och staten också kommit överens om att tidigare utbetalade medel från tilläggsöverenskommelserna om försörjningsberedskap för läkemedel från 2022 och 2023, får förlängd användningstid.

Detta innebär att kvarstående medel för tilläggsöverenskommelsen tecknad 2022 som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senaste den 31 mars 2025.

Kvarstående medel för tilläggsöverenskommelsen tecknad 2023 som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2026.

Innehåll i överenskommelsen

Överenskommelse Hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar, försörjningsberedskap för läkemedel (PDF) Pdf, 215 kB.

Överenskommelsen om försörjningsberedskap för 2024 bibehåller målsättningen från tidigare års tilläggsöverenskommelser om försörjningsberedskap, att regionerna säkerställer tillgång till ett utökat sortiment av prioriterade läkemedel inom slutenvården för vård som inte kan anstå för minst en månads förbrukning. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs. Utgångspunkten är den lista över läkemedel som behövs för vård som inte kan anstå samt medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen som Socialstyrelsen presenterade i maj 2023 (S2022/04550). Listan är ett stöd för regionernas prioritering.

Underlag för beredskapslagring av läkemedel och vissa förbrukningsartiklar, Socialstyrelsen (PDF)

Utöver detta ska regionerna analysera åtgärder i syfte att på ett ändamålsenligt sätt nå ut med anpassad information till förskrivare om restsituationer och försäljningsuppehåll. Detta arbete koordineras av SKR, och sammanställs i en rapport. Rapporten ska slutredovisas av SKR senast den 31 december 2024.

SKR tilldelas 2 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen 2024. Medlen ska användas till den operativa samverkan som krävs mellan regionerna och mellan regionerna och andra aktörer för att undvika bristsituationer.

Uppföljning av regionernas insatser sker via Socialstyrelsens uppdrag att ta fram underlag m.m. samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar (S2023/03047).

Tidigare tilläggsöverenskommelser

Överenskommelse Hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023 (PDF) Pdf, 184 kB.

Överenskommelse Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 (PDF) Pdf, 419 kB.

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.