Publicerad 17 januari 2023

Handbok för attraktiv kollektivtrafik

En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Handboken vänder sig både till de som arbetar med kollektivtrafik i någon form och de som är verksamma inom andra sektorer av samhällsplaneringen och i den rollen skapar förutsättningarna för att utforma ett attraktivt kollektivtrafiksystem.

Handboken kan även användas som utbildningsmaterial. Publikationen är en revidering av handboken KolTRAST.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.