Publicerad 25 maj 2021

Drönare

Tekniken för drönare har kommit långt och det börjar utkristalliseras olika positiva användningsområden även inom kommunal och regional verksamhet. Det finns dock områden som SKR ser behöver följas upp och utvecklas ytterligare.

Kommuner och regioner kommer inom en snar framtid att på olika sätt påverkas av en ökad användning av drönare. Tekniken finns redan idag och kan bl.a. användas inom olika verksamhetsområden såsom räddningstjänst, polis, drift och underhåll och jordbruk. SKR tror att drönare kan leda till effektivare arbetssätt och förbättrade möjligheter för samhället. Samtidigt finns det utmaningar med drönare som handlar om buller, risker och vilket regelverk som behövs.

 • Kommer det att finnas behov av en förändrad planering av samhället och privatpersoners användning då även luftrummet har sina begränsningar?
 • Hur kan man på bästa sätt skapa förutsättningar för att drönarnas tekniska möjligheter ska ge mer samhällsnytta?

SKL följer därför med stort intresse utvecklingen kring drönare och dess användbarhet inom kommunal och regional verksamhet.

Nya drönarregler från 1 januari 2021

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken i luften ökar, gäller från och med den 1 januari 2021 nya regler för drönare. Reglerna är gemensamma inom hela EU. De nya reglerna innebär förändringar även för hur kommuner och regioner kan använda drönare i sin verksamhet. Det måste bland annat finnas en drönaroperatör som är ansvarig för alla flygningar och det har införts ett drönarkort för alla som flyger med drönare (drönarpilot). Men det innebär även att det finns en del nya förutsättningar och begränsningar som är viktiga att ha kunskap om. Använder ni eller är i startgroparna att börja använda drönare i er verksamhet, läs mer på Transportsstyrelsen hemsida för att få veta hur de nya reglerna påverkar er.

Drönare, Transportstyrelsen

Handbok om hur kommuner och regioner kan hantera det nya regelverket

Drönare används allt mer och utvecklingen går snabbt även inom kommuner och regioner. För att ge stöd och mer kunskap om vad som gäller och vilka möjligheterna som finns med drönare arbetar därför SKR just nu tillsammans med några kommuner med att ta fram en handbok kring drönare i kommunal verksamhet.

Utvecklingen av drönare går snabbt framåt och införandet av regelverket visar sig innebära behov av förändring i hur drönare används i olika verksamheter. Vi behöver bättre fånga upp dessa förändringar och därför blir publiceringen av handboken först till hösten 2021. Vi kommer även då att bjuda in till ett öppet webbinarium kring att använda drönare i kommunal verksamhet.

I handboken är det tänkt att erbjuda kommuner och regioner hjälp att förstå vad det nya regelverket innebär, olika lagstiftningar som gäller och hur drönare kan användas i olika verksamheter. Handledningen kommer även beskriva hur hanteringen av drönare förvaltas och vidareutvecklas samt vilka krav detta ställer på organisationen.

Drönare används i nuläget inom ett flertal användningsområden hos kommunerna:

 • Framställning av flygbilder och ortofoton med ajourhållning av kartor
 • Olika typer av inspektion
 • Massberäkningar (till exempel flishögar, snöhögar eller schaktmassor)
 • Mäta in fastigheters gränspunkter (till exempel vid planarbete)
 • Visualisering av föroreningar, miljövård, och översvämningsdokumentation
 • Översiktsbilder för trafikövervakning samt parkeringsbeläggning
 • Dokumentation av vattendrag, viltbestånd, bäverbestånd, samt fiskvandring
 • Inom bygglovsanknuten verksamhet

Registrera drönaroperatör

För att kunna flyga med drönare måste det finnas en registrerad som operatör. Det är endast möjligt att ha en operatör registrerad per organisationsnummer och det finns en e-tjänst för detta hos Transportsstyrelsen. Kommuner och regioner måste dock registerara sig via en blankett, då det inte fungerar att använda Bank-ID för annat än privatpersoner och företag. Förutom att registrera sig som operatör är det även viktigt att planera hur användningen av drönare ser ut inom hela organisationen, då operatören (en utsedd tjänsteperson) har ansvar för att användning av drönare i all verksamhet följer regelverket.

Registrering av operatör, Transportstyrelsen

Utbildning och drönarkort för att bli fjärrpilot

De personer som flyger drönare i verksamheten måste även ta drönarkort för kunna flyga. Tjänsten ”Ta drönarkort” är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Utbildning för fjärrpiloter, Transportstyrelsen

Informationsansvarig

 • Ulrika Appelberg
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset