Publicerad 17 februari 2022

Drönare i kommunal verksamhet

En handbok kring det nya regelverket, dess nyttor och utmaningar

Drönare används allt mer i samhället och dess tekniska utvecklingen går snabbt. Att använda drönare för insamling av data kan vara en viktig pusselbit och stödja olika kommunala verksamheter.

Sen den 1 januari 2021 gäller nya regler kring drönare och denna handbok är tänkt att hjälpa kommuner förstå hur drönare kan användas i olika verksamheter och ge ökad kunskap om vad det nya regelverket innebär. Handboken beskriver hanteringen av drönare, vilka krav detta ställer på kommunens organisation samt ger ett övergripande stöd och kunskapsunderlag för chefen, handläggaren och politikern.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.