Publicerad 14 mars 2024

Innovationskraft i offentlig verksamhet

OECD:s Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) i samarbete med SKR och Vinnova bjöd in ledare, experter och forskare med ingående kunskap om offentlig förvaltning och innovationsfrågor till en workshop. Här följer en kort sammanfattning av slutsatser, exempel, förslag och idéer.

OECD genomför under 2023/2024 möten i olika länder och innovationsnätverk för att fånga upp erfarenheter som kan ligga till grund för stöd och rekommendationer. I januari 2024 genomfördes en workshop i Sverige med fokus på hur vi uppnår mer inkluderande, människocentrerade och innovativa offentliga tjänster, något som även är tema för ett högnivåmöte med OECD:s 38 medlemsländer hösten 2024.

Mer än 130 exempel på innovativa lösningar

På kort tid listade deltagarna mer än 130 exempel på innovativa lösningar i offentlig verksamhet.
Vissa lösningar är sprungna ur lokala behov som utvecklats till grundläggande funktioner som exempelvis 1177 eller verksamt.se. Här kan du ta del av fem exempel:

Partnerskapet LOFT, Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation, innebär att kommunledningar går samman med forskare för att utveckla ny kunskap

Partnerskapet LOFT

Specialiserad & avancerad hemsjukvård ger tillgång till specialiserad och avancerad sjukvård i hemmet, istället för att ligga inlagd på sjukhus.

De hjälper de allra sjukaste i hemmet, Cancerfonden

Trainstation - en fysisk plats för digitalt skapande - är ett koncept med fysiska platser för digitalt skapande som ger alla en chans att utvecklas på den digitala arenan.

Trainstation

ReTuna är världens första återbruksgalleria där gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

ReTuna återbruksgalleria

Verklighetslabb och träningscentrum är en arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, innovatörer, studenter och forskare. Träningscentrum erbjuder praktisk träning till omsorgspersonal, studenter och elever.

Verklighetslabbet & Kliniskt Träningscentrum

Utbildning i att Leda och organisera för transformation

Partnerskapet LOFT erbjuder i samarbete med SKR och Adda en kurs för dig som arbetar med förnyelse och transformation inom offentlig verksamhet. Utbildningen startar 10 september 2024.

Utbildning: Leda och organisera för transformation och förnyelse

Så här kan innovation nyttjas för bättre offentliga tjänster

Deltagarna delade sina erfarenheter och kom fram till att det krävs:

 • Tydligare styrning och budgetering.
 • Höjning av kunskapsnivån om innovation och förändringsledning.
 • Fokus på användare och uppväxling av nya smarta lösningar skapar större förutsättning för att innovation kan nyttjas för bättre offentliga tjänster.

Hinder och begränsningar

Men utöver att det finns möjligheter så finns det en del hinder och begränsningar. Deltagarna kom fram till att det idag finns:

 • Brister i styrning och förvaltningskultur:
  • Avsaknad av systemperspektiv och enhetlig styrning genom regleringsbrev och instruktioner.
  • Politiska svängningar och bristande incitamentstruktur.
  • Brist på kompetens hos politiker och förvaltning för att hantera innovationsfrågor.
 • Stuprör och silos i styrning och implementering:
  • Brist på övergripande samordning, fortsatt stuprörsmentalitet.
  • Projektifiering och bristande design i beslutsfattande processer.
  • Svårigheter att sprida goda exempel och svårigheter med upphandling.

Deltagarna var

Stockholms stad, Helsingborgs stad, Sundsvalls kommun, Uppsala kommun, Västerås stad, Region Uppsala, Region Örebro, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Mittuniversitetet, RISE, Samhällsnytta AB, och Förnyelselabbet med flera.

Kort om OPSI

Den internationella organisationen OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) driver Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). Organisationen sätter innovation i hjärtat av offentlig sektor.

 • OPSI grundades 2011 för att finna nya tillvägagångssätt för att ta itu med samhällets komplexa problem.
 • OPSI identifierar innovationsinsatser över hela världen och tillhandahåller ett globalt forum och kunskapsnav för delat lärande.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Klas Danerlöv
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.