Publicerad 5 maj 2021

Feriejobb 2021

Här hittar du samlad information om avtal, lön och arbetsmiljö när det gäller feriejobb 2021.

  • Såväl HÖK/AB som BEA kan vara tillämpligt kollektivavtal när ungdomar anställs för feriejobb.
  • Om anställningen görs på grund av ett verksamhetsbehov är BEA inte tillämpligt. Detta gäller även om verksamhetsbehovet är tillfälligt/säsongsbetonat och endast finns under sommarperioden. Då är HÖK/AB tillämpligt kollektivavtal för anställningen.
  • Om feriejobbets syfte är att stärka ungdomen genom en meningsfull sysselsättning men anställningen avser arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och görs i syfte att minska arbetslösheten kan BEA vara tillämpligt kollektivavtal. Den som anställs på BEA anställs tidsbegränsat. Det är en särskilt kollektivavtalsreglerad tidsbegränsad anställning enligt BEA, inte en AVA eller ett vikariat. BEA är inte tillämpligt om den som anställts behöver ersättas vid egen frånvaro eller vikarierar för en annan arbetstagare.
  • Alla anställningar hos arbetsgivaren som kallas sommarjobb eller feriejobb kan därför inte generellt hänföras till BEAs tillämpningsområde. Anställning kan alltid ske med HÖK/AB som tillämpligt kollektivavtal medan tillämpningsområdet för BEA framgår av § 2 mom. 1 c) som ska läsas tillsammans med syftet i § 1 mom. 1 BEA 20.
  • Vilket kollektivavtal som är tillämpligt för anställningen avgörs inte av om arbetsgivaren får ersättning från Arbetsförmedlingen för anställningen.

Lön

Det finns ingen central överenskommelse om lön för ferieungdom mellan SKR och någon motpart. För den som är anställd med HÖK/AB som tillämpligt kollektivavtal gäller inom Kommunals avtalsområde lägst 19 550 kronor per månad för den som fyllt 19 år. Lägstalönen gäller fr o m kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

Protokollsanteckning om att underrätta lokala fackliga företrädare
Av protokollsanteckning i HÖK med Kommunal framgår att lokala företrädare för Kommunal ska underrättas för det fall kommunen eller regionen avser att vidta sysselsättningsåtgärder för feriearbetande skolungdom. (Bilaga 3, Centrala och lokala protokollsanteckningar, Övriga anteckningar punkt 8.)

Arbetsmiljö

För minderåriga gäller särskilda arbetsmiljöregler. Definitionen av minderårig är den som ännu inte fyllt 18 år. Mer information om arbetsuppgifter för minderåriga och minderårigas arbetsmiljö finns att läsa i Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott på skr.se och på arbetsmiljöverket av.se

Arbetsgivarens ansvar för minderåriga vid epidemi- eller pandemiutbrott, SKR

Arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott, Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset